દિકરી માતાના અવસાન પછી પહેલી વખત પિયર ગઈ તો ભાભીનું તેની સાથે વર્તન જોઈને દિકરી…

શ્વેતાના લગ્ન થયાને 15 વર્ષ થઈ ચૂક્યા હતા, તેને સંતાનમાં બે બાળકો હતા. શ્વેતા તેના પતિ બે બાળકો અને માતા-પિતા એમ કુલ મળીને છ સભ્યો સાથે જ રહેતા હતા. શ્વેતા ના પિયરમાં તેના પિતાનું અવસાન શ્વેતા નાની હતી ત્યારે જ થઈ ચૂક્યું હતું. પરંતુ તેના લગ્ન ખૂબ જ સારા પરિવાર માં થયા હતા અને તેને પિતા નો પ્રેમ સાસરીમાંથી પણ મળતો હતો. આ બધું જોઇને શ્વેતાની માતા અત્યંત ખુશ થતા.

error: Content is Protected!