દહેજમાં મળેલી ગાડી પુરઝડપે ચલાવી રહેલા પતિને પત્નીએ ધીમી ચલાવવા કહ્યું તો પતિએ એવો જવાબ આપ્યો કે…

પાર્થ અને પ્રિયાના લગ્ન થયાને લગભગ એક મહિનો પણ નહોતો થયો, બંને લોકો આજે બહાર લોંગ ડ્રાઈવ પર જવાના હતા. જો કે લગ્નના બીજા દિવસથી જ બંને લોકો અવારનવાર દહેજ માં મળેલી ગાડી લઈને લોંગ ડ્રાઈવ પર જતા રહેતા.

પાર્થ ગાડીને કાયમ ખૂબ જ ઝડપથી ચલાવતો આ વાત પ્રિયાને જરા પણ ન ગમતી તેમ છતાં તે કશું બોલતી નહીં અને ચલાવી લેતી. પરંતુ આજે તેને નક્કી કર્યું હતું કે જો આજે પણ લોંગ ડ્રાઈવ પર જઈએ અને પાર્થ ગાડીને ઝડપથી ચલાવે તો આજે હું તેને કહીશ.

error: Content is Protected!