દાદા મંદિરના રૂમ માં ગયા તો જોયું કે તેનો પૌત્ર ભગવાનને પ્રાર્થના કરી રહ્યો હતો, તેના શબ્દો સાંભળીને દાદા…

એક પરિવારના છ સભ્યો રહેતા હતા. દાદા દાદી, તેના દીકરા વહુ અને એક પૌત્ર અને એક પૌત્રી એમ કુલ મળી છ સભ્યો રહેતા હતા. પરિવાર સુખી-સંપન્ન હોવાથી તેઓનું જીવન આનંદથી પસાર થઈ રહ્યું હતું. દરરોજ સવારે દાદા નો નિત્યક્રમ હતો તેઓ સવારના વહેલા જાગી ને તૈયાર થઈને ભગવાનની પૂજા-અર્ચના કરતા.

બાળકો પણ ધીમે ધીમે મોટા થયા પછી દાદા ભેગા પૂજા કરવા બેસતા અને તેઓ દાદાને પૂજા કરતા જોતા. બંને બાળકોને દાદાને પૂજા કરતા જોવામાં રસ પડતો. પરંતુ ખાસ કરીને પૌત્રને દાદાને પૂજા કરતા જોઈ પોતે પણ પૂજા કરવાનું ખૂબ મન થતું. પરંતુ દાદા ની હાજરીમાં તે કઈ રીતે પૂજા કરી શકે.

એક દિવસ સાંજે દાદાની તબિયત ખરાબ થઈ ગઈ. ઘરે ડોક્ટર ની વિઝીટ કરાવવામાં આવી, ડોક્ટરે કહ્યું સામાન્ય તાવ શરદી છે. થોડા દિવસના આરામ કર્યા પછી ઠીક થઈ જશો.

error: Content is Protected!