ભગવાને ગરીબ માણસના સપનામાં આવીને કહ્યું “કાલે સવારે હું દર્શન આપવા તારી દુકાને આવીશ.” માણસ બીજા દિવસે દુકાને ગયો તો બપોર સુધી કોઈ ન આવ્યું, બપોરે અચાનક જ બહાર નીકળી ને જોયું તો સામે…

એક ખૂબ જ ઈમાનદાર દુકાનદાર હતો. દરરોજ સવારે નવ વાગ્યે તેની દુકાન પર આવી જતો અને તે દુકાને આવીને દરરોજ ઇમાનદારીથી ધંધો કરતો ધંધામાં કોઈપણ દિવસ છેતરપિંડી કરી નહોતી. અને તે માણસનું સ્પષ્ટપણે એવું માનવું હતું કે ભલે તે છેતરપિંડી કરી શકે અને ગ્રાહકને ખબર ન પડે પરંતુ ઉપર બેઠા બેઠા ભગવાન બધું જુએ છે એટલે જ તે માણસ એકદમ ઈમાનદારીથી તેનું કામ કરતો અને મજૂરીના પૈસા જે થતા હોય એટલા જ લેતો અને કોઈ પણ ગ્રાહક સાથે છેતરપિંડી કરતો નહીં.

error: Content is Protected!