બેટા આંટી સાથે તો તારી મમ્મી બોલતી પણ નથી અને તું કેમ એને મદદ કરે છે? ત્યારે દિકરીએ કહ્યું પપ્પા, એ તો મમ્મી અને આંટી…

કલ્પેશભાઈને બે સંતાન હતા, એક દીકરો અને એક દીકરી. અને કલ્પેશભાઈ તેના બે સંતાન અને તેની વહુ કુલ મળીને ચાર સભ્યો ઘરમાં રહેતા હતા. દીકરીની ઉંમર લગભગ છથી સાત વર્ષની હશે અને દીકરો દસ વર્ષનો હતો.

કલ્પેશભાઈ કંપનીમાં નોકરી કરી રહ્યા હતા અને એનાથી જ તેનું ગુજરાન ચાલતું. એક દિવસ નોકરી માંથી પાછા ફર્યા અને રાત્રે ઘરે આવ્યા ત્યારે તેનું ધ્યાન તરત જ હોલમાં રહેલી દીકરી ઉપર ગયું.

error: Content is Protected!