આશ્રમમાં સેવા કરી રહેલા એક યુવકને સંતે પૂછ્યું તું માત્ર પૈસા માટે અહીં આવે છે? તો યુવકે આપ્યો એવો જવાબ કે સંત પણ…

એક અત્યંત ગરીબ યુવક હતો તેને જિંદગીમાં ખૂબ જ પૈસા કમાવવાના સપના હતા. તે એક સંત પાસે દરરોજ જતો હતો, અને આ તેનો નિયમિત પણે જાણે ક્રમ બની ચૂક્યો હતો.

દિવસમાં એક વખત તો અચૂક તે સંત પાસે આશ્રમમાં જ હતો અને ત્યાં આશ્રમની સાફ-સફાઈ કરતો અને સાફ-સફાઈ કરીને તે ફરી પાછો પોતાના કામ પર ચાલ્યો જતો.

તે નિત્ય ક્રમ પ્રમાણે સંત પાસે જતો અને ક્યારેક ક્યારેક તે સંતને રૂબરૂ મળો તો તો તેને પગે લાગીને આશીર્વાદ માંગતો અને સંત પાસે કહેતો કે તમે મને આશીર્વાદ આપો જેનાથી મારી પાસે ખૂબ બધા પૈસા અને સંપત્તિ આવી જાય, સંતને આવું વાક્ય સાંભળીને થોડી નવાઈ લાગી એટલે તને પૂછ્યું કે શું તું આ આશ્રમની સેવા કરી રહ્યો છે તે માત્ર આના માટે જ કરી રહ્યો છે?

યુવકે નિર્દોષભાવે હા કહી દીધી, ભલે તે માત્ર પોતાના સ્વપ્ન માટે ત્યાં સેવા કરી રહ્યો હતો પરંતુ તે જરા પણ ખોટું બોલ્યો નહિ અને ઇમાનદારીથી કહી દીધું કે મારો તો ઉદ્દેશ્ય જ એ છે કેમ મારી પાસે બહુ બધી સંપત્તિ આવી જાય.

error: Content is Protected!