15 વર્ષના લગ્ન જીવન પછી એક દિવસ પત્ની ચિઠ્ઠી લખીને ઘર છોડીને જતી રહી, તે ચિઠ્ઠી વાંચીને પતિ…

કાજલ અને મોક્ષ ના લગ્ન થયાને 15 વર્ષ થઈ ચૂક્યાં હતા. લગ્નજીવનમાં નાના મોટા ઝઘડા તો દરેકને થતા હોય છે પરંતુ આજે કાજલ અને મોક્ષ વચ્ચે વધારે પડતી આર્ગ્યુમેન્ટ થઈ ગઈ. અને કોઈ કારણોસર નારાજ થઈને મોક્ષ તરત જ બોલી ઉઠ્યો અને કાજલ ને કહ્યું તે આજ સુધી શું કર્યું છે? માત્ર ઘરનું કામ કર્યું છે અને બાળકોને મોટા કર્યા છે એમાં પણ બાળકો તો ક્યાં તારું કંઈ માને પણ છે.

આટલા વર્ષોમાં તેઓ હંમેશાં પોતાની મનમાની કરતા આવ્યા છે અને તે જાણે કંઈ શીખડાવ્યું ન હોય એટલે જ આપણા બાળકો બગડી ગયા છે.

મોક્ષ અને કાજલ વચ્ચે અવારનવાર ઝઘડા નાની મોટી વાતો પર થતા રહેતા, પરંતુ મોક્ષના મોઢેથી આવી વાત કાજલ આજે પહેલી વખત સાંભળી રહી હતી. તેને તેના પતિ પાસેથી આવી વાત સાંભળીને આખી રાત ઊંઘ ન આવી, તે વિચારતી રહી કે મને મોક્ષ છે એવું કહ્યું કે તે આજ સુધીમાં શું કર્યું છે, સાચે મે આજ સુધીમાં શું કર્યું છે? આવું જ વિચાર્યા કરે અને ખૂબ જ રડી રહી હતી ફરી પાછો વિચાર કર્યો કે જો મેં આજ સુધી આ ઘર માટે કંઇ કર્યું જ નથી તો અહીં રહેવાનો મારો કોઈ મતલબ નથી.

error: Content is Protected!