પડોશીએ પૂછ્યું તમારા દીકરા-વહુ આટલા બધા દિવસ થી સાસરે છે, અજીબ નથી? તો દીકરાની માતાએ એવો જવાબ આપ્યો કે બધા પડોશીઓ સાંભળીને…

રેખાબેન એ પૂછ્યું આટલા સમય સુધી દીકરા સાસરામાં રહે તે કોને સારું ન લાગે?

પેલી મહિલાએ જવાબ આપ્યો અરે મારા કહેવાનો મતલબ એમ છે કે જે પણ લોકો વાત સાંભળે તેને કેવું અજીબ લાગે, દીકરો પોતાના માતા પિતાને છોડીને સાસરે રહેવા ગયો છે? આટલું કહીને તે મહિલાએ બીજા મહિલાઓ સામે જોયું અને બીજી મહિલાઓ જાણે તેની વાતને સમર્થન આપી રહી હોય એમ ચહેરાના હાવભાવ બનાવી રહી હતી…

એવામાં રેખાબેન બોલ્યા અચાનક જ પોતાનો પતિ ગુમાવી ચૂકેલી શીતલ ની માતા ની હાલત જોઈને પણ મને સારું નથી લાગતું. અને શીતલના માતા-પિતાને સંતાનમાં શીતલ એક જ છે બીજું કોઈ સંતાન હોય તો તેને આવા મુશ્કેલીના સમયે પરિવારને સંભાળી શકે. પરંતુ તેઓને સંતાનમાં શીતલ એક જ છે…

હજુ રેખાબેન કંઈ આગળ બોલવા જાય તે પહેલા પેલી મહિલાએ કહ્યું શું તમે પણ રેખાબેન, તમે તમારો દીકરો સાસરે ઘર જમાઈ બનીને રહે એમાં ખુશ છો? આવો સવાલ કર્યો એટલે તરત જ રેખાબેન બોલ્યા ઘર જમાઈ, એટલે શું વળી? મને તો એટલી ખબર છે કે જેમ શીતલ અને સન્નીના એક મા-બાપ અહીં છે એવી જ રીતે ત્યાં પણ છે.

error: Content is Protected!