પડોશીએ પૂછ્યું તમારા દીકરા-વહુ આટલા બધા દિવસ થી સાસરે છે, અજીબ નથી? તો દીકરાની માતાએ એવો જવાબ આપ્યો કે બધા પડોશીઓ સાંભળીને…

હજુ રેખાબેન કંઈ આગળ બોલવા જાય તે પહેલા પેલી મહિલાએ કહ્યું શું તમે પણ રેખાબેન, તમે તમારો દીકરો સાસરે ઘર જમાઈ બનીને રહે એમાં ખુશ છો? આવો સવાલ કર્યો એટલે તરત જ રેખાબેન બોલ્યા ઘર જમાઈ, એટલે શું વળી? મને તો એટલી ખબર છે કે જેમ શીતલ અને સન્નીના એક મા-બાપ અહીં છે એવી જ રીતે ત્યાં પણ છે.

અને એટલા માટે જ કદાચ કહેવામાં આવે છે કે જ્યારે લગ્ન થાય છે ત્યારે માત્ર દીકરા દીકરી નો સંબંધ નથી જોડવામાં આવતો, પરંતુ બંને પરિવારનો સંબંધ એકબીજા સાથે થાય છે. જ્યારે વહુ પોતાના સાસરે તેના સસરા ને અને સાસુને પોતાના માતા-પિતાની જેમ અપનાવે અને પોતાના માતા-પિતાની જેમ તેના સાસુ-સસરા ને રાખે તેમજ પ્રેમ કરે તો સામે દીકરાનો પણ ફરજ બને છે કે તે પણ પત્ની ના માબાપ નું સન્માન કરે અને આદર આપે. અને અત્યારના સમયે તો મારો દીકરો સન્ની તેની ફરજ બજાવી રહ્યો છે… રેખાબેન એક જ શ્વાસમાં આટલું બધું ભૂલી ગયા એટલે ત્યાં ઉભેલી મહિલાઓ ના ચહેરાના હાવભાવ ફરી ગયા. કોઈપણ મહિલા પાસે આ પ્રશ્ન માટે એક પણ શબ્દ તૈયાર નહોતો.

હજુ કોઇ પણ મહિલા કંઈપણ બોલે તે પહેલાં ફરી પાછું રેખાબેન બોલ્યા, અને આમ પણ મારુ ઘર છે તો મારો દીકરો અહીં રહે ત્યાં રહે, એ નિર્ણય પણ મારો હોવો જોઈએ અને મારા દીકરા વહુને મારે કેમ રાખવા એ પણ મારે જ નક્કી કરવાનું છે. આટલી વાત કહી રેખાબેન શાકભાજી સમારતા સમાનતા ત્યાંથી ઊભા થઈને ફરી પાછા પોતાના ઘરમાં જતા રહ્યા.

ત્યાં ઉભેલી બધી મહિલાઓ એકબીજા સામે જોવા લાગી પરંતુ કોઈપણ મહિલા પાસે કશું બોલવા માટે એક પણ શબ્દ ન બચ્યો હતો…

error: Content is Protected!