માતા પિતાના ગયા પછી દીકરી પહેલી વખત પિયરમાં રક્ષાબંધન માટે ગઈ, બંને ભાઈ એક કવર આપ્યું એક કવરમાં લખ્યું હતું એ વાંચીને દીકરીના…

શ્રુતિ ના લગ્ન થયાને 12 વર્ષ થઈ ચૂક્યા હતા, તેને બે સંતાન હતા એક દીકરો અને દીકરી. શ્રુતિ અને તેના પતિનું દાંપત્યજીવન સુખેથી પસાર થઈ રહ્યું હતું. શ્રુતિને બે ભાઈઓ પણ હતા જેના બંનેના લગ્ન થઈ ચૂક્યા હતા. અને શ્રુતિ ના માતા પિતા અને બંને ભાઈઓ બધા સાથે જ રહેતા હતા.

error: Content is Protected!