દાદા મંદિરના રૂમ માં ગયા તો જોયું કે તેનો પૌત્ર ભગવાનને પ્રાર્થના કરી રહ્યો હતો, તેના શબ્દો સાંભળીને દાદા…

તેના પૌત્ર ના મોઢે થી આવી સહજ પ્રાર્થના સાંભળીને દાદા પોતાની આંખમાંથી અશ્રુધારા વહેતા રોકી ન શક્યા. કદાચ એટલા માટે જ કહેવામાં આવે છે કે બાળકો મનના ખૂબ જ સ્વચ્છ હોય છે. આપણે પણ ભગવાન સમક્ષ ઘણું માંગીએ છીએ પરંતુ આપણને લગભગ જ કોઈ વખત ખ્યાલ આવતો હોય છે કે ભગવાન પાસે આપણે આપણી સારી તબિયત માટે તો ખૂબ કામના કરીએ છીએ પરંતુ આપણી સારી તબિયત રાખવા માટે ભગવાનનો કોઈ દિવસ આભાર નથી માનતા.

જો તમને આ સ્ટોરી પસંદ પડી હોય તો દરેક લોકો જોડે શેર કરજો. તેમજ આ સ્ટોરીને કમેન્ટમાં રેટિંગ પણ આપજો.

error: Content is Protected!